Echtscheiding Aanvragen: Een Gids voor Ouders met Minderjarige Kinderen

Echtscheiding Aanvragen: Een Gids voor Ouders met Minderjarige Kinderen

Overweegt u een echtscheiding en heeft u minderjarige kinderen? MediationGarantie begrijpt dat dit een emotioneel en complex proces is. In dit artikel begeleiden we u door de procedure van het aanvragen van een echtscheiding, met specifieke focus op ouders met minderjarige kinderen.

Gezamenlijk Verzoekschrift 

Als u en uw partner het met elkaar eens zijn, kunt u gezamenlijk een verzoekschrift tot echtscheiding indienen. Dit wordt ingediend bij de rechtbank en moet worden voorzien van de volgende bijlagen:

  • Afschrift van de huwelijksakte
  • BRP-uittreksel van u en uw partner
  • Afschrift van de geboorteakte van ieder minderjarig kind
  • Echtscheidingsovereenkomst (niet verplicht)
  • Ouderschapsplan (verplicht als u minderjarige kinderen heeft) of afspraken over de verdeling van onderhoud en studie (verplicht als u kinderen van 18 tot 21 jaar heeft)

 

Eenzijdig Verzoekschrift

Indien uw partner het niet eens is met de echtscheiding, kunt u toch een echtscheiding aanvragen door een eenzijdig verzoek in te dienen. Uw advocaat dient dit in, en uw partner ontvangt een kopie om een verweerschrift in te dienen.

Referteverklaring (Afzien van Verweer)

U kunt schriftelijk afzien van verweer door middel van een referteverklaring. Dit betekent dat u de beslissing aan de rechter overlaat. Een advocaat is vereist voor het opstellen en indienen van deze verklaring.

Verweer Tegen de Echtscheiding

Als uw partner een echtscheidingsverzoek heeft ingediend en u bent het er niet mee eens, heeft u twee opties: u dient binnen 6 weken een verweerschrift in, of u reageert niet en laat de rechter beslissen.

Verdeling en Verrekening

Bij echtscheiding moet vaak de verdeling van bezittingen en geld worden overwogen. Of u in (algehele of beperkte) gemeenschap van goederen bent getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden, bepaalt wat er verdeeld moet worden. Een notaris kan een boedelbeschrijving opstellen om te helpen bij de verdeling.

Zitting

Als er een zitting nodig is, ontvangt u en uw partner een oproep. Bij meningsverschillen over kinderen kan het Uniforme Hulpaanbod (UHA) worden besproken. U kunt ook kiezen voor mediation naast de rechtspraak.

Uitspraak Rechter (Echtscheidingsbeschikking)

Na enkele weken doet de rechter uitspraak. Dit resulteert in de echtscheidingsbeschikking, die u via uw advocaat ontvangt.

Hoger Beroep en Cassatie

Indien u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Cassatie bij de Hoge Raad is mogelijk als u het niet eens bent met de uitspraak van het gerechtshof.

Echtscheiding Inschrijven bij de Gemeente

Na de uitspraak moet de echtscheidingsbeschikking binnen 6 maanden worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is gesloten. Dit is essentieel voor zaken als partneralimentatie, pensioen, of een nieuw huwelijk.

MediationGarantie staat klaar om u te begeleiden door dit proces, waarbij uw kinderen centraal staan. Wij bieden deskundige begeleiding en bemiddeling om tot passende oplossingen te komen. Neem contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken. U staat er niet alleen voor.

Geen reactie's

Geef een reactie