Ultieme Gids voor Co-Ouderschap

Ultieme Gids voor Co-Ouderschap: Alles wat je Moet Weten

Welkom bij de Ultieme Gids voor Co-Ouderschap, samengesteld door MediationGarantie. Als expert op het gebied van scheiding en co-ouderschap streven wij ernaar om ouders te voorzien van alle nodige informatie en ondersteuning tijdens deze uitdagende periode van hun leven.

 

Bij MediationGarantie begrijpen we dat co-ouderschap veel vragen met zich meebrengt. Daarom hebben we deze uitgebreide gids samengesteld om ouders te helpen alle aspecten van co-ouderschap te begrijpen, van de juridische aspecten en financiële overwegingen tot praktische tips voor een soepele co-ouderschapsregeling.

 

Of je nu op zoek bent naar informatie over nieuwe wetgeving omtrent co-ouderschap, advies over het aanvragen van co-ouderschap, of tips voor het opstellen van een effectief co-ouderschapsschema, je vindt het allemaal in deze gids.

 

Als co-ouderschapsspecialisten en ervaren mediators staan we klaar om ouders te begeleiden en te ondersteunen bij elke stap van hun co-ouderschapsreis. We geloven in het belang van een constructieve samenwerking tussen ouders, waarbij het welzijn van de kinderen altijd voorop staat.

 

Dus, als je op zoek bent naar betrouwbare informatie en praktisch advies over co-ouderschap, ben je hier aan het juiste adres. Laten we samen op weg gaan naar een succesvolle co-ouderschapsregeling die zowel ouders als kinderen ten goede komt.

In deze gids:

WAT IS CO-OUDERSCHAP?

Co-ouderschap is een manier waarop ouders die niet meer samen zijn, samen voor hun kinderen zorgen. Dit betekent dat beide ouders 50/50 of ongeveer met eenzelfde aandeel betrokken blijven bij het opvoeden en verzorgen van hun kinderen, zelfs als ze niet meer in hetzelfde huis wonen. Hier zijn een paar belangrijke punten om te begrijpen wat co-ouderschap inhoudt:

 1. Verdeling van Tijd: Bij co-ouderschap verdelen de ouders de tijd die de kinderen bij hen doorbrengen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de kinderen de ene week bij de ene ouder zijn en de andere week bij de andere ouder, of een andere verdeling die voor iedereen werkt. Let op: voor de Belastingdienst geldt dat de kinderen minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij elke ouder is. Dat staat gelijk aan gemiddeld 3 dagen in de week.

 2. Besluiten Nemen: Beide ouders maken samen belangrijke beslissingen over de opvoeding van hun kinderen, zoals naar welke school ze gaan, welke dokter ze bezoeken en welke activiteiten ze doen.

 3. Samenwerken: Om co-ouderschap goed te laten werken, moeten ouders goed met elkaar kunnen praten en samenwerken. Dit betekent dat ze afspraken maken en zich daaraan houden, en proberen problemen op een rustige manier op te lossen.

 4. Voordelen voor Kinderen: Co-ouderschap kan goed zijn voor kinderen omdat ze regelmatig contact houden met beide ouders, wat helpt om een sterke band met allebei te behouden.

 5. Flexibiliteit: Elke situatie is anders, dus ouders kunnen co-ouderschap op een manier regelen die het beste past bij hun gezin. Het belangrijkste is dat de behoeften en het welzijn van de kinderen voorop staan.

Dus, co-ouderschap is eigenlijk een samenwerking tussen ouders die niet meer samen zijn, waarbij ze ervoor zorgen dat hun kinderen van beide ouders liefde en zorg krijgen.

VOORDELEN EN NADELEN VAN CO-OUDERSCHAP

CO-OUDERSCHAP VOORDELEN

Co-ouderschap is een regeling waarbij kinderen hun tijd verdelen tussen beide ouders na een scheiding. Deze regeling biedt verschillende voordelen voor zowel de kinderen als de ouders. Het zorgt ervoor dat kinderen regelmatig tijd kunnen doorbrengen met beide ouders, waardoor ze een sterke band kunnen opbouwen en zich veilig en geliefd voelen. Voor ouders betekent co-ouderschap gedeelde verantwoordelijkheid, waardoor de last van opvoeding en zorg verdeeld wordt en beide ouders de kans hebben om te werken en tijd voor zichzelf te hebben.

 
Voor de kinderen:
 1. Tijd met beide ouders: Kinderen zien zowel hun vader als hun moeder regelmatig, waardoor ze een goede band met beide ouders kunnen opbouwen.

 2. Stabiele omgeving: Als beide ouders goed samenwerken, voelen kinderen zich veiliger en stabieler.

 3. Meer steun: Ze krijgen liefde en steun van beide ouders, wat helpt bij hun emotionele ontwikkeling.

 
Voor de ouders:
 1. Gedeelde verantwoordelijkheid: Ouders delen de verantwoordelijkheden van opvoeding, waardoor de last minder zwaar is voor elk afzonderlijk.

 2. Kans om te werken en te ontspannen: Als de ene ouder voor het kind zorgt, heeft de andere ouder tijd voor werk, hobby’s of om te ontspannen.

 3. Betrokkenheid: Beide ouders blijven actief betrokken bij het leven van hun kinderen, wat de band versterkt.

 
Voor anderen (zoals grootouders en leerkrachten):
 1. Stabiliteit en duidelijkheid: Grootouders en leerkrachten weten wie wanneer verantwoordelijk is voor de kinderen, wat helpt bij het plannen en ondersteunen van de kinderen.

 2. Continuïteit: De betrokkenheid van beide ouders zorgt voor een stabiele omgeving, wat positief is voor de ontwikkeling van het kind.

Co-ouderschap nadelen

Hoewel co-ouderschap veel voordelen biedt, zijn er ook enkele nadelen waarmee rekening moet worden gehouden. Voor kinderen kan het bijvoorbeeld moeilijk zijn om te verhuizen tussen de huizen van beide ouders, wat vermoeiend en verwarrend kan zijn. Ouders moeten ook goed communiceren en samenwerken, wat niet altijd eenvoudig is na een scheiding. Daarnaast kunnen extra kosten en planning vereist zijn om co-ouderschap succesvol te laten verlopen.

Voor de kinderen:
 1. Verhuizen: Kinderen moeten vaak van het ene huis naar het andere verhuizen, wat vermoeiend kan zijn.

 2. Verschillende regels: Soms hebben ouders verschillende regels en opvoedingsstijlen, wat verwarrend kan zijn voor de kinderen.

 3. Gemis: Kinderen kunnen soms de ene ouder missen als ze bij de andere ouder zijn.

 
Voor de ouders:
 1. Communicatie: Ouders moeten goed communiceren en samenwerken, wat lastig kan zijn als er nog spanningen zijn.

 2. Planning: Het maken van afspraken en roosters kan ingewikkeld en tijdrovend zijn.

 3. Kosten: Er kunnen extra kosten zijn voor bijvoorbeeld dubbele spullen (kleren, speelgoed) in beide huizen.

 
VOOR ANDEREN (ZOALS GROOTOUDERS EN LEERKRACHTEN):
 1. Inconsistente informatie: Grootouders en leerkrachten kunnen soms verschillende berichten of regels krijgen van de twee ouders, wat verwarrend kan zijn.

 2. Extra inspanning: Het kan extra inspanning vergen om contact te houden met beide ouders en hen op de hoogte te houden van de voortgang en problemen van het kind.

Juridische aspecten van co-ouderschap

Nieuwe wetgeving co-ouderschap

Er is geen wetgeving over co-ouderschap. Wel komt de term co-ouderschap sinds de invoering van het Belastingplan 2024 voor in de Wet inkomstenbelasting 2001. Voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting is nu geregeld wat de regels zijn als sprake is van co-ouderschap.

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste wetswijzigingen en hoe deze van invloed kunnen zijn op jouw situatie.

Co-ouderschap afdwingbaar

Co-ouderschap is een regeling waarbij beide ouders na een scheiding of uit elkaar gaan, samen verantwoordelijk blijven voor de zorg en opvoeding van hun kinderen. Dit betekent dat het kind bij beide ouders tijd doorbrengt en dat beide ouders beslissingen nemen over belangrijke zaken in het leven van het kind, zoals school en gezondheid.

 

Als de ouders het niet eens kunnen worden over co-ouderschap, kan de rechter ingrijpen. De rechter kan beslissen dat co-ouderschap moet worden uitgevoerd, als dit in het belang van het kind is. Dit betekent dat de rechter bepaalt dat beide ouders moeten samenwerken en de zorg en opvoeding van hun kind moeten delen.

Dus, als ouders ruzie hebben over hoe ze voor hun kind moeten zorgen na een scheiding, kan een rechter zeggen: “Jullie moeten het samen doen, want dat is het beste voor het kind.”

Verklaring co-ouderschap voorbeeld

Een verklaring co-ouderschap kan helpen om afspraken helder vast te leggen, bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen bij de Belastingdienst. Dit document bevat de verdeling van de dagen tussen beide ouders. Let op: voor de Belastingdienst geldt dat de kinderen minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij elke ouder is. Dat staat gelijk aan gemiddeld 3 dagen in de week. Op de website van de Belastingdienst vind je twee voorbeeldbrieven die je kan gebruiken.

Voorwaarden co-ouderschap

Om in aanmerking te komen voor co-ouderschap moeten beide ouders in staat zijn om gezamenlijk de zorg en opvoeding van hun kinderen op zich te nemen. Dit betekent dat ze bereid en in staat moeten zijn om samen te werken in het belang van hun kinderen. In het ouderschapsplan kunnen ouders samen invulling geven aan hoe zij co-ouderschap willen vormgeven. Als zij hier niet uitkomen, kunnen zij een verzoek bij de rechtbank indienen. In principe kent de rechter een verzoek tot co-ouderschap toe, tenzij dit niet in het belang van het kind is. Dat wil zeggen dat de opvoedingsomgeving bij beide ouders goed genoeg moet zijn. Tenzij sprake is van één of meer contra-indicaties, wordt co- ouderschap vaak gezien als in het belang van het kind.

 
Contra-indicaties:
 1. De ouders zijn onvoldoende in staat tot onderling overleg en samenwerking waar het gaat om (praktische) zaken rond de kinderen.

 2. De persoonlijke situatie van één van de ouders biedt onvoldoende stabiliteit en zekerheid om uitvoering te geven aan co-ouderschap.

 3. De afstand tussen de woningen van de ouders is te groot.

 4. Er is sprake van ernstige strijd tussen de ouders en de ouders zijn niet in staat om het kind erbuiten te houden.

 
Wat ouders aanvoeren, maar waar de rechter niet zomaar in meegaat:
 1. Tijdens de huwelijkse samenleving was sprake van een hoofdopvoeder en een geringere rol voor de andere ouder.

 2. De verstandhouding tussen de ouders is slecht. 

 3. De ouders werken volgens parallel ouderschap, dat wil zeggen dat de ouders hun kind elk op hun eigen manier opvoeden, zonder dat ze dat onderling afstemmen.

 4. Allerhande aantijgingen die niet voldoende aannemelijk kunnen worden gemaakt.

Rechten en plichten bij co-ouderschap

Beide ouders hebben rechten en plichten bij co-ouderschap. Welke rechten en plichten dit zijn, is afhankelijk van de afspraken die zij in het ouderschapsplan hebben opgenomen. In elk geval staan hierin afspraken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de omgang, informatie en overleg over belangrijke zaken en de verdeling van de kosten voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. Deze afspraken moeten worden nagekomen. Omdat de situatie van het kind en van de ouders kan veranderen, wordt aangeraden het ouderschapsplan regelmatig te evalueren en aan te passen aan de nieuwe situatie.

Co-ouderschap aanvragen

Formulier co-ouderschap Belastingdienst

Voor het aanvragen van toeslagen bij co-ouderschap bij de Belastingdienst, moeten ouders een specifiek formulier invullen en indienen bij de Belastingdienst. Dit formulier helpt om de juiste belastingvoordelen en toeslagen te krijgen. Dit document bevat de verdeling van de dagen tussen beide ouders. Let op: voor de Belastingdienst geldt dat de kinderen minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij elke ouder is. Dat staat gelijk aan gemiddeld 3 dagen in de week. Op de website van de Belastingdienst vind je twee voorbeeldbrieven die je kan gebruiken.

Co-ouderschap doorgeven Belastingdienst

Het is belangrijk om een verklaring van co-ouderschap door te geven aan de Belastingdienst. Dit zorgt ervoor dat je de juiste toeslagen en belastingvoordelen blijft ontvangen. Let op: voor de Belastingdienst geldt dat de kinderen minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij elke ouder is. Dat staat gelijk aan gemiddeld 3 dagen in de week. Op de website van de Belastingdienst vind je twee voorbeeldbrieven die je kan gebruiken.

Financiën en co-ouderschap

Co-ouderschap alimentatie

In het kader van co-ouderschap wordt alimentatie vaak anders geregeld dan bij andere vormen van kinderopvang. Co-ouderschap houdt in dat beide ouders ongeveer evenveel tijd en zorg aan de kinderen besteden. De alimentatieregeling moet dan rekening houden met de verdeling van kosten en zorg.

Hier zijn de belangrijkste punten over alimentatie bij co-ouderschap:

 
1. Verdeelsleutel Kosten:

In een co-ouderschapsregeling worden de kosten van de kinderen vaak gelijk verdeeld tussen de ouders. Dit betekent dat beide ouders bijdragen aan zaken zoals schoolkosten, kleding, sportactiviteiten en andere dagelijkse uitgaven.

 
2. Kinderalimentatie:

Kinderalimentatie is een financiële bijdrage die een ouder moet betalen aan de andere ouder voor de kosten van de opvoeding en verzorging van de kinderen. Bij co-ouderschap kan het voorkomen dat er nog steeds kinderalimentatie betaald moet worden, ondanks dat de zorgtaken gelijk verdeeld zijn. Dit gebeurt vooral als er een groot verschil is in inkomen tussen de ouders.

 
3. Berekening Kinderalimentatie:

De hoogte van de kinderalimentatie wordt berekend op basis van het inkomen van beide ouders, de behoefte van het kind, en de zorgverdeling. Zelfs bij een 50/50 zorgverdeling kan een ouder met een hoger inkomen verplicht zijn om kinderalimentatie te betalen aan de andere ouder om ervoor te zorgen dat het kind dezelfde levensstandaard kan hebben bij beide ouders.

 
4. Woonlasten en Zorgkorting:

Bij co-ouderschap wordt ook gekeken naar de woonlasten van beide ouders. De ouder die het kind meer dagen per week bij zich heeft, kan extra kosten hebben. Daarnaast is er een zorgkorting die toegepast kan worden op de alimentatie. Dit is een korting op de alimentatiebedrag omdat de verzorgende ouder ook kosten heeft als het kind bij hem/haar is.

 
5. Afspraken:

Ouders kunnen samen afspraken maken over de verdeling van kosten en de hoogte van de alimentatie. Deze afspraken kunnen vastgelegd worden in een ouderschapsplan. Het is aan te raden om deze afspraken juridisch te laten vastleggen om eventuele toekomstige conflicten te voorkomen.

 
6. Juridische Toetsing:

Als ouders het niet eens kunnen worden over de alimentatieregeling, kan de rechter ingeschakeld worden om een beslissing te nemen. De rechter zal dan kijken naar het inkomen van beide ouders, de zorgverdeling en de behoeften van het kind.

 

Bij co-ouderschap blijft het van belang om goede afspraken te maken over de kostenverdeling en eventuele alimentatie. Hoewel de zorg gelijk verdeeld is, kunnen verschillen in inkomen en andere financiële omstandigheden leiden tot een alimentatieverplichting. Het doel is altijd om het welzijn van het kind te waarborgen en ervoor te zorgen dat beide ouders een eerlijke bijdrage leveren aan de opvoeding en verzorging.

Financiële voordelen co-ouderschap

Co-ouderschap, waarbij beide ouders na een scheiding gezamenlijk de zorg en opvoeding van hun kinderen delen, kan verschillende financiële voordelen bieden. Hier zijn enkele van de belangrijkste:

 
1. Gedeelde kosten

Bij co-ouderschap delen beide ouders de kosten van de opvoeding, wat kan leiden tot aanzienlijke besparingen. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op schoolkosten, kleding, voeding en medische uitgaven.

 
2. Belastingvoordelen

In Nederland kunnen co-ouders profiteren van specifieke belastingvoordelen, zoals:

 • Kindgebonden budget: Een inkomensafhankelijke toeslag voor ouders met kinderen. Bij co-ouderschap kunnen beide ouders in aanmerking komen voor deze toeslag, afhankelijk van hun inkomen en zorgverdeling.
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting: Deze korting is bedoeld voor werkende ouders die een aanzienlijk deel van de zorg voor hun kinderen op zich nemen. Beide co-ouders kunnen mogelijk afzonderlijk van deze korting profiteren, mits ze aan de voorwaarden voldoen.
 
3. Kinderalimentatie

De financiële lasten van kinderopvang en -onderhoud kunnen evenwichtig verdeeld worden. Dit betekent dat de betalingen voor kinderalimentatie vaak lager uitvallen omdat beide ouders direct bijdragen aan de kosten van het kind tijdens hun omgangsperiode.

 
4. Flexibiliteit in werk

Met een goed georganiseerde co-ouderschapsregeling kunnen ouders flexibeler zijn in hun werk en carrière. Door de zorgverdeling kunnen beide ouders eventueel hun werkuren beter aanpassen aan hun zorgtaken, wat kan leiden tot een betere werk-privébalans en mogelijk meer carrièrekansen en inkomsten.

 
5. Vermindering van opvangkosten

Als ouders de zorg goed verdelen, kan dit leiden tot minder kosten voor externe kinderopvang. Dit betekent dat ouders wellicht minder hoeven te betalen voor kinderdagverblijven, naschoolse opvang en oppasdiensten.

 
6. Financiële onafhankelijkheid

Doordat beide ouders actief betrokken zijn bij de opvoeding en zorg van hun kinderen, hebben ze allebei de kans om financieel onafhankelijk te zijn of te worden. Dit kan hen in staat stellen hun financiële situatie beter te beheren en toekomstplannen te maken zonder volledig afhankelijk te zijn van alimentatiebetalingen of overheidssteun.

 

Co-ouderschap kan aanzienlijke financiële voordelen bieden, zowel op korte als lange termijn. Het vereist echter een goede samenwerking en communicatie tussen de ouders om deze voordelen volledig te realiseren.

 
Financiële nadelen co-ouderschap

Co-ouderschap, waarbij gescheiden ouders de zorg en opvoeding van hun kinderen delen, kan verschillende financiële nadelen met zich meebrengen. Hieronder een overzicht van enkele van de belangrijkste financiële nadelen:

 

1. Dubbele woonlasten

Ouders moeten vaak twee afzonderlijke woningen onderhouden die geschikt zijn voor de kinderen. Dit kan leiden tot hogere huur- of hypotheeklasten, extra nutsvoorzieningen, en hogere uitgaven voor inrichtingen en onderhoud van beide woningen.

 

2. Verlies van schaalvoordelen

Wanneer een gezin samenwoont, profiteren ze van schaalvoordelen, zoals gezamenlijke inkoop van boodschappen, kleding, en andere huishoudelijke benodigdheden. Bij co-ouderschap vallen deze voordelen weg, wat resulteert in hogere totale kosten voor beide ouders.

 

3. Kinderbijslag en fiscale voordelen

De verdeling van kinderbijslag en andere fiscale voordelen kan ingewikkeld zijn bij co-ouderschap. Soms kan slechts één ouder aanspraak maken op bepaalde belastingvoordelen, wat kan leiden tot een ongelijkheid in financiële lasten.

 

4. Extra kosten voor kindervoorzieningen

Er kunnen extra kosten ontstaan door de noodzaak van dubbele uitgaven voor bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, kleding, speelgoed, en andere kindgerelateerde uitgaven die op beide adressen nodig zijn.

 

5. Reiskosten

Bij co-ouderschap moeten kinderen vaak heen en weer reizen tussen de huizen van beide ouders. Dit kan leiden tot aanzienlijke reiskosten, vooral als de ouders ver uit elkaar wonen.

 

6. Verlies van werkuren

Het coördineren van gedeelde zorgtaken kan leiden tot verlies van werkuren of de noodzaak om deeltijds te werken, wat kan resulteren in een lager inkomen voor een of beide ouders.

 

7. Juridische kosten

Het opstellen van co-ouderschapsplannen en het oplossen van eventuele conflicten kan leiden tot aanzienlijke juridische kosten. Advocaten vragen vaak hoge tarieven voor hun diensten.

 

Hoewel co-ouderschap veel voordelen kan hebben voor het welzijn van de kinderen, brengt het ook diverse financiële nadelen met zich mee. Het is belangrijk voor ouders om deze kosten zorgvuldig te overwegen en waar mogelijk afspraken te maken die de financiële lasten eerlijk verdelen.

Co-ouderschap kinderbijslag

Kinderbijslag is een financiële tegemoetkoming van de overheid voor de kosten van opvoeding en verzorging van kinderen. Bij co-ouderschap zijn de regels voor kinderbijslag als volgt:

 1. Kinderbijslag Verdeling: Kinderbijslag wordt normaal gesproken aan één ouder uitbetaald. Echter, bij co-ouderschap kunnen ouders ervoor kiezen de kinderbijslag te verdelen. Dit spreken zij af in het ouderschapsplan of dit wordt door de rechter bepaald. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de kinderbijslag in Nederland en voert de afspraak in het ouderschapsplan of de uitspraak van de rechtbank uit. Heb je niets afgesproken? Dan krijgen beide ouders de helft.

 2. Procedure voor Verdeling:

  • Aanvraag: Ouders kunnen gezamenlijk bij de SVB aangeven dat ze co-ouderschap hebben en de kinderbijslag willen verdelen, via Mijn SVB.
  • Toestemming: Het ouderschapsplan met daarin de afspraak over de betaling van de kinderbijslag moet door beide ouders ondertekend zijn. Anders betaalt de SVB aan beide ouders de helft.
  • Uitbetaling: De kinderbijslag kan dan verdeeld worden, bijvoorbeeld 50-50, tussen beide ouders. De SVB kan dit administratief regelen.
 3. Voorwaarden voor Verdeling:

  • Co-ouderschap: Beide ouders moeten een gelijkwaardige verdeling van de zorg hebben. Dit betekent dat de zorg voor de kinderen redelijk evenredig verdeeld is, meestal rond 50-50.
 4. Belangrijke Overwegingen: Het is belangrijk dat ouders goede afspraken maken over de verdeling van de kinderbijslag om misverstanden te voorkomen. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. In sommige gevallen kan het verstandig zijn om juridisch advies in te winnen om de afspraken juridisch bindend te maken.

 

Door de regels voor kinderbijslag bij co-ouderschap goed te begrijpen en duidelijke afspraken te maken, kunnen gescheiden ouders ervoor zorgen dat de financiële steun eerlijk wordt verdeeld en in het belang van hun kinderen wordt gebruikt.

Kindgebonden budget co-ouderschap

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke toeslag van de Nederlandse overheid die ouders helpt bij de kosten voor hun kinderen. Het is bedoeld voor ouders met kinderen onder de 18 jaar en wordt verstrekt door de Belastingdienst.

 
Kindgebonden budget en co-ouderschap

Bij co-ouderschap kunnen beide ouders in aanmerking komen voor het kindgebonden budget, maar er zijn specifieke regels en voorwaarden die bepalen hoe dit budget wordt toegekend:

 1. Aanvragen en toewijzing: Het kindgebonden budget wordt aan één ouder toegekend. Dit is meestal de ouder die ook de kinderbijslag ontvangt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) speelt hierbij een belangrijke rol.

 2. Kiezen van de aanvrager:

  • Samen kiezen: Kies samen met de andere ouder wie de aanvrager van de kinderbijslag wordt. Geef deze keuze door aan de SVB, via Mijn SVB
  • Informatie aan de Belastingdienst: De SVB geeft aan de Belastingdienst door wie de aanvrager is van de kinderbijslag. Voldoet deze ouder aan de voorwaarden? Dan kan deze ouder het kindgebonden budget van de Belastingdienst ontvangen.
 3. Wie krijgt het kindgebonden budget?

  • De ouder die de kinderbijslag ontvangt: De ouder die de kinderbijslag op zijn naam heeft bij de SVB, krijgt ook het kindgebonden budget. U kunt dat zo laten, of u kunt er samen voor kiezen dat de andere ouder het kindgebonden budget voortaan krijgt.
  • Voordeel bij lager inkomen: Het kan soms veel uitmaken wie het kindgebonden budget krijgt. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag. Ook een alleenstaande ouder zonder toeslagpartner krijgt bijvoorbeeld meer.
  • Proefberekening: Reken met de proefberekening van de Belastingdienst uit hoeveel kindgebonden budget u of uw ex kunt krijgen. Dit helpt bij het bepalen wat gunstig voor u is.
 4. Wijzigen van de aanvrager:

  • Wijziging doorgeven: Wilt u dat de andere ouder het kindgebonden budget krijgt? Krijgt u als co-ouder allebei een deel van de kinderbijslag uitbetaald? Dan krijgt toch maar één van u het kindgebonden budget. De Belastingdienst betaalt uit aan de ouder die als ‘aanvrager van de kinderbijslag’ geregistreerd staat. U bepaalt samen welke ouder de aanvrager van de kinderbijslag wordt. 
  • Geen wijziging aan Belastingdienst doorgeven: De SVB geeft uw wijzigingen voor de kinderbijslag aan de Belastingdienst door. U krijgt van de Belastingdienst binnen 5 weken een beschikking in Mijn toeslagen en met de post. Daarna betalen we het kindgebonden budget uit.
 5. Tip voor meerdere kinderen:

  • Ouders kunnen kinderbijslag splitsen: Hebt u meer kinderen? Dan kunt u één ouder kiezen als aanvrager van de kinderbijslag, maar u kunt ook allebei voor verschillende kinderen kinderbijslag aanvragen. U kunt dan allebei kindgebonden budget krijgen als u aan de voorwaarden voldoet.
 
Praktische stappen
 1. Controleer de voorwaarden: Beide ouders moeten voldoen aan de voorwaarden voor het kindgebonden budget. Dit omvat onder andere het hebben van een verblijfsstatus in Nederland en het hebben van een verzamelinkomen onder een bepaalde drempel.

 2. Communicatie en afspraken: Het is essentieel dat co-ouders duidelijke afspraken maken over de verdeling van de kosten en mogelijk ook het kindgebonden budget. Dit kan schriftelijk vastgelegd worden in het ouderschapsplan om misverstanden te voorkomen.

 3. Aanvragen: De ouder die het kindgebonden budget wil ontvangen, hoeft dit dus niet aan te vragen bij de Belastingdienst, maar doet dit door middel van het aanvragen van kinderbijslag via Mijn SVB

 4. Belastingdienst informeren: Houd de Belastingdienst op de hoogte van veranderingen in de zorgverdeling of financiële situatie om te voorkomen dat je te veel of te weinig budget ontvangt.

 

Door deze regels en stappen te volgen, kunnen co-ouders ervoor zorgen dat ze optimaal gebruikmaken van het kindgebonden budget en de financiële last van het opvoeden van kinderen eerlijk verdelen.

Co-ouderschap toeslagen

Als u co-ouder wordt, heeft dat gevolgen voor uw huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. U wordt beschouwd als co-ouder als u met uw ex-partner hebt afgesproken om de dagelijkse zorg en opvoeding van uw kind ongeveer gelijk te verdelen gedurende het jaar. Dit kan op verschillende manieren, zoals het verdelen van dagen per week, om en om weken, of een andere regeling, zolang uw kind minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij elke ouder is.

 
Kinderopvangtoeslag

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die u zelf betaalt, ongeacht of uw kind op uw adres of het adres van uw ex staat ingeschreven. Als u en uw ex beiden een deel van de kosten betalen, kunt u ieder voor uw eigen deel toeslag krijgen, tot maximaal 230 uur per kind per maand.

 
Huurtoeslag

U en uw ex kunnen beiden uw kinderen laten meetellen als medebewoner, wat mogelijk resulteert in meer huurtoeslag. Het maakt niet uit of uw kind op uw adres of het adres van uw ex staat ingeschreven.

 
Kindgebonden budget

Dit is een inkomensafhankelijke toeslag die u kunt ontvangen voor de kosten van uw kinderen. De hoogte ervan kan veranderen als u co-ouder wordt, afhankelijk van de verdeling van de zorg en uw inkomen.

 
Wat moet u regelen?

Om deze wijzigingen door te geven, kunt u een brief sturen naar de Dienst Toeslagen met de details van uw co-ouderschap, inclusief de dagen waarop uw kind bij elke ouder is. Op de website van de Belastingdienst vind je twee voorbeeldbrieven die je kan gebruiken. Als u kinderopvangtoeslag ontvangt op uw naam en uw opvanguren veranderen na de scheiding, kunt u deze wijzigingen online doorgeven via Mijn toeslagen. Als de kinderopvangtoeslag op naam van uw ex staat, moet u deze toeslag voor uzelf aanvragen via Mijn toeslagen.

 

Voor huurtoeslag is er geen aparte aanvraag nodig, maar u moet wel de wijziging in uw co-ouderschap doorgeven aan de Dienst Toeslagen. Houd er rekening mee dat het verwerken van deze wijzigingen enige tijd kan duren, dus wees geduldig als u niet meteen wijzigingen kunt doorvoeren.

Als u deze wijzigingen doorgeeft, zorgt de Belastingdienst ervoor dat uw toeslagen worden aangepast aan uw nieuwe situatie als co-ouder.

Praktische invulling van co-ouderschap

Co-ouderschap verdeling dagen

Het verdelen van de dagen kan variëren van een week-op-week-af regeling tot andere vormen zoals een 70-30 of 60-40 verdeling. Het belangrijkste is dat de verdeling in het belang van het kind is.

Rooster co-ouderschap voorbeeld

Een duidelijk rooster helpt om de dagelijkse gang van zaken soepel te laten verlopen. Hierin worden de dagen en weken waarop het kind bij elke ouder is, helder vastgelegd.

Co-ouderschap schema

Een co-ouderschap schema kan helpen om afspraken helder te maken en zorgt voor duidelijkheid voor zowel ouders als kinderen.

70-30 regeling co-ouderschap

Bij een 70-30 regeling verblijft het kind 70% van de tijd bij de ene ouder en 30% bij de andere ouder. Dit kan een goede oplossing zijn als een van de ouders bijvoorbeeld een drukke baan heeft.

60-40 regeling co-ouderschap

Een 60-40 regeling houdt in dat het kind 60% van de tijd bij de ene ouder is en 40% bij de andere ouder. Dit kan flexibel ingevuld worden afhankelijk van de behoeften van het kind en de ouders.

50-50 regeling co-ouderschap

De 50-50 regeling is een gelijkwaardige verdeling waarbij het kind evenveel tijd bij beide ouders doorbrengt. Dit vereist een goede samenwerking en communicatie tussen de ouders.

Communicatie en afspraken

Van co-ouderschap naar omgangsregeling

In sommige gevallen kan het nodig zijn om van een co-ouderschapsregeling over te stappen naar een omgangsregeling, bijvoorbeeld als co-ouderschap niet werkt zoals gehoopt.

Co-ouderschap werkt niet

Als co-ouderschap niet werkt, is het belangrijk om de oorzaken te identificeren en te kijken naar mogelijke oplossingen zoals mediation of het inschakelen van een coach.

Vader wil co-ouderschap moeder niet

Wanneer een van de ouders co-ouderschap wil en de ander niet, kan dit tot spanningen leiden. Het is belangrijk om te kijken naar de redenen en mogelijke oplossingen.

Ik wil co-ouderschap maar mijn ex niet

Dit kan een lastige situatie zijn. Goede communicatie en eventueel mediation kunnen helpen om tot een oplossing te komen.

Kind wil geen co-ouderschap meer

Als een kind aangeeft dat het geen co-ouderschap meer wil, is het belangrijk om hier serieus naar te luisteren en te kijken naar de achterliggende redenen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

 
Wat zijn de regels bij co-ouderschap?

Bij co-ouderschap gelden regels omtrent de verdeling van zorgtaken, beslissingsbevoegdheid en financiële bijdragen. Beide ouders hebben gelijke rechten en plichten ten aanzien van de opvoeding van hun kinderen.

 
Is co-ouderschap altijd 50 50?

Nee, co-ouderschap hoeft niet altijd 50-50 te zijn. De verdeling van de zorg kan variëren, bijvoorbeeld 70-30, 60-40, afhankelijk van wat het beste werkt voor het kind en de ouders.

 
Waar heb je recht op bij co-ouderschap?

Bij co-ouderschap hebben beide ouders recht op gelijke betrokkenheid bij de opvoeding van hun kinderen. Dit omvat beslissingen over school, medische zorg en dagelijkse routines.

 
Hoeveel recht heeft een vader op co-ouderschap?

Een vader heeft evenveel recht op co-ouderschap als een moeder. De rechten zijn gelijk, mits beide ouders in staat zijn om gezamenlijk de zorg en opvoeding te dragen.

 
Is alimentatie verplicht bij co-ouderschap?

Ja, alimentatie kan verplicht zijn bij co-ouderschap, afhankelijk van de inkomens van beide ouders en de verdeling van de zorgtaken.

 
Wat is de beste verdeling bij co-ouderschap?

De beste verdeling bij co-ouderschap is diegene die het beste werkt voor het kind en de ouders. Dit kan variëren van 50-50, 60-40 tot 70-30, afhankelijk van de omstandigheden.

 
Wat zijn de nadelen van co-ouderschap?

Nadelen van co-ouderschap kunnen zijn logistieke uitdagingen, financiële lasten en mogelijke conflicten tussen ouders.

 
Hoeveel km mag je uit elkaar bij co-ouderschap?

Er is geen wettelijk vastgestelde afstand, maar praktisch gezien is het beter om dicht bij elkaar te wonen om het reizen voor het kind te minimaliseren.

 
Kan de moeder co-ouderschap weigeren?

Ja, een moeder kan co-ouderschap weigeren, maar dit kan leiden tot juridische stappen waarbij een rechter beslist over de verdeling van de zorg.

 
Kan je co-ouderschap opeisen?

Ja, co-ouderschap kan via juridische weg worden afgedwongen als beide ouders het niet eens kunnen worden.

 
Waar staat kind ingeschreven bij co-ouderschap?

Bij co-ouderschap kan het kind bij een van de ouders ingeschreven staan, afhankelijk van de afspraken. Dit heeft invloed op toeslagen en andere financiële regelingen.

 
Wat is het voordeel van co-ouderschap?

Voordelen van co-ouderschap zijn onder andere gedeelde verantwoordelijkheid, continuïteit voor het kind, en een gelijkwaardige opvoeding.

 
Hoe dagen verdelen co-ouderschap?

De dagen kunnen op verschillende manieren verdeeld worden, zoals week-op-week-af, 70-30, 60-40, of 50-50, afhankelijk van wat het beste werkt voor alle betrokkenen.

 
Is 70 30 co-ouderschap?

Ja, een 70-30 verdeling is een vorm van co-ouderschap waarbij het kind 70% van de tijd bij de ene ouder en 30% bij de andere ouder verblijft.

 
Is 60 40 co-ouderschap?

Ja, een 60-40 verdeling is een vorm van co-ouderschap waarbij het kind 60% van de tijd bij de ene ouder en 40% bij de andere ouder verblijft.

 
Hoeveel alimentatie per kind bij co-ouderschap?

De hoogte van de alimentatie hangt af van de inkomens van beide ouders, de verdeling van de zorg en de behoeften van het kind.

 
Heeft vader recht op co-ouderschap?

Ja, een vader heeft recht op co-ouderschap, mits hij in staat is om de zorg en opvoeding van het kind te delen.

 
Wie heeft recht op kinderbijslag bij co-ouderschap?

Bij co-ouderschap hebben beide ouders recht op kinderbijslag. Het is belangrijk om afspraken te maken over de verdeling hiervan.

 
Hoe kom je van co-ouderschap af?

Als co-ouderschap niet werkt, kan het worden beëindigd door nieuwe afspraken te maken of door een omgangsregeling via de rechter te laten vaststellen.

 
Hoe verdeel je de kosten bij co-ouderschap?

De kosten bij co-ouderschap worden meestal verdeeld op basis van de inkomens van beide ouders en de verdeling van de zorgtaken.

 
Hoeveel km uit elkaar bij co-ouderschap?

Er is geen wettelijke afstand bepaald, maar een korte afstand wordt aangeraden om de logistieke belasting voor het kind te minimaliseren.

 
Wat zijn je rechten bij co-ouderschap?

Bij co-ouderschap hebben beide ouders recht op gelijke betrokkenheid bij de opvoeding, beslissingsrecht over belangrijke zaken en toegang tot informatie over het kind.

 
Wat is de beste verdeling bij co-ouderschap?

De beste verdeling bij co-ouderschap hangt af van de specifieke situatie van het kind en de ouders. Vaak wordt een verdeling gekozen die het best aansluit bij de behoeften en het welzijn van het kind.

 
Hoe ver mag je gaan wonen bij co-ouderschap?

Er is geen specifieke afstand vastgelegd, maar het wordt aangeraden om binnen een redelijke afstand van elkaar te wonen om praktische redenen.

 
Kan de moeder co-ouderschap weigeren?

Ja, maar in dat geval kan de vader juridische stappen ondernemen om co-ouderschap af te dwingen.

 
Wat is de beste wisseldag bij co-ouderschap?

De beste wisseldag hangt af van de afspraken tussen de ouders en wat het beste werkt voor het kind, vaak wordt gekozen voor het weekend of een vaste dag in de week.

 
Wie betaalt wat bij co-ouderschap?

Bij co-ouderschap worden de kosten meestal gedeeld op basis van de inkomens en afspraken tussen de ouders. Dit kan alimentatie, schoolkosten, en andere uitgaven omvatten.

 
Wie koopt kleding bij co-ouderschap?

Beide ouders zijn verantwoordelijk voor het kopen van kleding. Het is handig om hierover duidelijke afspraken te maken om dubbele uitgaven te voorkomen.

 
Kun je co-ouderschap weigeren?

Ja, een van de ouders kan co-ouderschap weigeren, maar dit kan leiden tot juridische stappen waarbij een rechter een beslissing neemt.

 
Wat is het verschil tussen co-ouderschap en omgangsregeling?

Co-ouderschap betekent een gelijkwaardige verdeling van de zorgtaken, terwijl een omgangsregeling meestal inhoudt dat een van de ouders de hoofdverantwoordelijkheid heeft en de ander omgangsrechten.

 
Wie betaalt kinderopvang bij co-ouderschap?

Beide ouders delen de kosten van kinderopvang, afhankelijk van hun inkomens en de gemaakte afspraken.

 
Hoe bewijs je co-ouderschap?

Co-ouderschap kan bewezen worden met een verklaring co-ouderschap, afspraken vastgelegd in een ouderschapsplan en inschrijvingen bij relevante instanties.

 
Hoe zit het met alimentatie bij co-ouderschap?

Bij co-ouderschap kan alimentatie verplicht zijn, afhankelijk van de inkomens en zorgverdeling. Dit wordt vastgesteld door de rechtbank of in onderlinge afspraken.

 
Wat zijn goede redenen om co-ouderschap te weigeren?

Goede redenen kunnen zijn het welzijn van het kind, een slechte communicatie of samenwerking tussen de ouders, of logistieke problemen.

 
Hoeveel uur is co-ouderschap?

Co-ouderschap betekent een gelijkwaardige verdeling van de zorgtaken, maar het aantal uren kan variëren afhankelijk van de specifieke regeling.

 
Heb je recht op kindgebonden budget als co-ouderschap?

Ja, bij co-ouderschap kan je recht hebben op kindgebonden budget. Dit hangt af van de verdeling van de zorg en de inkomens van de ouders.

 
Is er alimentatie bij co-ouderschap?

Ja, alimentatie kan verplicht zijn bij co-ouderschap, afhankelijk van de inkomens van beide ouders en de verdeling van de zorgtaken.

 
Waar moet je aan voldoen bij co-ouderschap?

Bij co-ouderschap moet je in staat zijn om gezamenlijk de zorg en opvoeding van het kind op je te nemen, en bereid zijn om samen te werken in het belang van het kind.

 
Waar staat een kind ingeschreven bij co-ouderschap?

Bij co-ouderschap kan het kind bij een van de ouders ingeschreven staan. Dit moet in overleg en kan invloed hebben op toeslagen en andere financiële regelingen.

 
Heeft co-ouderschap invloed op kindgebonden budget?

Ja, co-ouderschap kan invloed hebben op het kindgebonden budget, afhankelijk van de verdeling van de zorg en de inkomens van de ouders.