Alimentatie bij Scheiding: Wat je moet weten

Alimentatie bij Scheiding: Wat je moet weten

Een scheiding is vaak een emotioneel en ingrijpend proces, vooral als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Naast de emotionele aspecten moeten er ook praktische zaken worden geregeld, waaronder alimentatie. Alimentatie is een wettelijke verplichting die ervoor zorgt dat beide ouders financieel bijdragen aan de kosten van levensonderhoud van de kinderen en mogelijk ook van de ex-partner na de scheiding.

Wat is alimentatie?

Wanneer ouders besluiten uit elkaar te gaan, zijn beide partijen verantwoordelijk voor het levensonderhoud van hun kinderen. Dit omvat het maken van afspraken over kinderalimentatie, co-ouderschap, en het opstellen van een ouderschapsplan. Afhankelijk van de financiële situatie kan ook partneralimentatie aan de orde zijn.

In gevallen waarin partners niet getrouwd waren, hoeft de rechter niet altijd tussenbeide te komen. Zelfregulering is dan mogelijk, waarbij de normen van de rechter als richtlijn kunnen dienen. Vaak wordt echter de hulp ingeroepen van een mediator, advocaat of notaris om de afspraken zonder tussenkomst van de rechter te coördineren.

Soorten alimentatie

Er bestaan twee vormen van alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Bij een scheiding met minderjarige kinderen is kinderalimentatie verplicht, terwijl afspraken over partneralimentatie in onderling overleg worden gemaakt.

Alimentatie voor kinderen

Bij echtscheidingen waar kinderen bij betrokken zijn, speelt kinderalimentatie een cruciale rol in de financiële regelingen. In geval van co-ouderschap maken beide ouders de kosten, maar als de kinderen bij één ouder wonen, moet de andere ouder kinderalimentatie betalen. De hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld door de rechter, tenzij ouders zelf afspraken maken die worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

De verplichting tot kinderalimentatie geldt tot het kind 21 jaar is, met mogelijke uitzonderingen, zoals bij handicap. Vanaf de achttiende verjaardag ontvangt het kind zelf de alimentatie, maar onderlinge afspraken kunnen de hoogte van dit bedrag beïnvloeden, vooral als het kind zelf inkomen genereert.

Partneralimentatie

Ex-echtgenoten hebben een wettelijke verplichting elkaar te onderhouden, en partneralimentatie kan worden aangevraagd als er aanzienlijk verschil is in inkomsten. Dit geldt alleen voor gehuwde of geregistreerde partners.

Bij het bepalen van partneralimentatie houdt de rechter rekening met financiële draagkracht en redelijkheid. Als er kinderen zijn, heeft kinderalimentatie altijd voorrang boven partneralimentatie.

Duur van partneralimentatie

De duur van partneralimentatie hangt af van de datum van de scheiding:

  • Na 1 januari 2020: De hoofdregel is de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Uitzonderingen zijn er bij kinderen jonger dan twaalf, partner met AOW binnen tien jaar, en partner geboren voor 1 januari 1970.

  • Tussen 1 juli 1994 en 1 januari 2020: Maximale periode was twaalf jaar, verlenging mogelijk.

 
Beëindiging en Belasting

Partneralimentatie vervalt bij hertrouwen of samenwonen van de ontvanger. Het bedrag is belastbaar voor de ontvanger en aftrekbaar voor de betaler. Bij een bijstandsuitkering voor de ontvanger kan de gemeente proberen de kosten te verhalen, zelfs bij afzien van alimentatie.

Hoe wordt alimentatie berekend?

Rechters gebruiken normen voor het berekenen van kinderalimentatie en partneralimentatie. De behoefte van de kinderen en de draagkracht van beide ouders worden afgewogen. De draagkrachtruimte is in eerste instantie bedoeld voor kinderalimentatie, met mogelijkheid tot netto partneralimentatie.

Jaarlijkse indexering zorgt ervoor dat alimentatie meestijgt met de gemiddelde loonstijging, en het is van belang dit tijdig te communiceren met de ex-partner.

Niet-betaalde alimentatie

Als de ex-partner de alimentatie niet betaalt, kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) worden ingeschakeld, maar alleen als de bijdrage door de rechter is vastgesteld en in het afgelopen halfjaar minimaal één keer niet is betaald.

Scheiden brengt vele uitdagingen met zich mee, waarvan alimentatie een belangrijk onderdeel is. Het is raadzaam professionele hulp in te schakelen, zoals een mediator, advocaat of notaris, om deze complexe kwesties op een juridisch correcte en eerlijke manier op te lossen. MediationGarantie staat klaar om u door dit proces te begeleiden en de belangen van alle betrokkenen te waarborgen. Neem nu contact op.

Geen reactie's

Geef een reactie